STAŁE ELEMENTY Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

STAŁE ELEMENTY Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Patronem Przedszkola nr 2
jest
Miś Uszatek,
dlatego uroczyście świętujemy
każdego roku 

DZIEŃ MISIA:

Jako główny cel swojej pracy przedszkole obrało
pracę z literaturą dla dzieci.

Codziennie czytamy dzieciom: 

Konsekwencją tej pracy jest także pomysł organizowania
przeglądu recytatorskiego –

„Ulubione wiersze przedszkolaka” :

Naszych najmłodszych,
nowych przedszkolaków

witamy podczas zajęć adaptacyjnych:

Przedszkole nawiązało współpracę
z OSP w Pleszewie.

Utrzymujemy także kontakt
z Policją, Strażą Miejską, Ratownikami

Biblioteką Publiczną,
Szkołą Muzyczną ,
ZSP nr 3 w Pleszewie
oraz innymi instytucjami
działającymi na terenie naszej gminy.  

Nasze przedszkolaki biorą udział
w licznych konkursach

i odnoszą sukcesy.

Każdego roku bierzemy udział
w Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych
“Witajcie w Naszej Bajce”:

Przeglądzie tanecznym
“Tańcz Razem z nami”,

Konkursie Piosenki Przedszkolnej “Czerwonak”

 

oraz w Olimpiadzie przedszkolaków

Organizujemy zajęcia otwarte, warsztatowe
dla  naszych rodziców:

Nasze przedszkolaki biorą udział

w organizowanych przez przedszkole

licznych wycieczkach:

 

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY
NA TERENIE NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Dzień przedszkolaka

Dzień Chłopca

Pasowanie na przedszkolaka

Dzień Niepodległości

Dzień Misia

Andrzejki

Mikołajki

Gwiazdka

Dzień Babci i Dziadka

Bal Karnawałowy dla dzieci

Dzień Kobiet

Powitanie Wiosny – Zielony Dzień

Happening z okazji Dnia Ziemi

Zajączek

Dzień Mamy i Taty

Festyn Rodzinny

 

Dzień Dziecka 

Pożegnanie Starszaków