DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Dobrowolska Honorata

 

GRONO PEDAGOGICZNE:

mgr Bednarek Izabela – nauczyciel religii

Derbich Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Doczekalska Marlena – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Frencel Natalia – nauczyciel języka angielskiego (urlop)

Gawłowicz Daria – nauczyciel wychowania przedszkolnego (urlop)

mgr Gawłowicz Karolina – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda przedszkolny (urlop)

mgr Karlińska Renata – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Kokot Marzena – nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu

mgr Kołaska Agnieszka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna

mgr Michalak Anetta – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu, zajęcia umuzykalniające

mgr Ewelina Maciejewska – logopeda

mgr Nowaczyk Kinga – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, edukacja osób ze spektrum autyzmu

mgr Nowakowska Paulina – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Osuch Aleksandra – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Perlińska Dominika – nauczyciel wychowania przedszkolnego, taniec współczesny

mgr Tama Patrycja – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapia pedagogiczna (urlop)

mgr Żurek Beata – nauczyciel wychowana przedszkolnego (urlop)

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Gajna Grażyna – pracownik prac lekkich

mgr Góral – Zaborowska Beata – pracownik prac lekkich (zwolnienie)

Grabowska Paulina – pracownik prac lekkich

Kaźmierczak Beata – pomoc kucharza

Liskowska Zuzanna – pracownik prac lekkich

Madalińska Małgorzata – intendent

mgr Marciniak Grażyna – księgowa

Matuszewska Nina – pracownik prac lekkich

Piasecka Marlena – pracownik prac lekkich

Staszak Katarzyna – pracownik prac lekkich

Świdowicz Ewa – kucharz

Włodarczyk Malwina – pomoc nauczyciela

Wojtczak Piotr – starszy woźny