HISTORIA PRZEDSZKOLA NR 2

Przedszkole powstało w 1965 roku jako
oddział  przedszkolny
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie. 

W 1972 roku oddział przedszkolny otrzymuje nazwę Państwowe Przedszkole nr 2.

W styczniu 1992 roku nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola  w budynku przy ulicy Mieszka I 20  i dzieci rozpoczęły edukację w nowym budynku.

W 2000 roku podczas Jubileuszu 35 – lecia przedszkola odbyła się uroczystość Nadania Imienia Przedszkolu nr 2
„ Miś Uszatek”. 

Do przedszkola uczęszcza  przeciętnie około 175 dzieci .
Do dyspozycji jest siedem sal zajęć.

Przedszkole składa się z 7 oddziałów.
Każda grupa ma swoją nazwę.
Nazwy wywodzą się od  postaci występujących
w opowiadaniach
Cz. Janczarskiego z cyklu „Miś Uszatek” :

Pajacyki, Misie, Słoneczka, ZajączkiKrasnoludki, Pszczółki, Biedroneczki. 

Obok budynku przedszkola znajduje się duży ogród  wyposażony w sprzęt  do  zabaw  i  4 piaskownice.


Dzieci 6 LETNIE przebywają w przedszkolu nieodpłatnie
pozostałe dzieci przebywają nieodpłatnie w przedszkolu przez 5 godzin, 

podczas których realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych)  za każdą kolejną rozpoczętą godzinę przebywania dziecka
w przedszkolu powyżej 5 godzin wynosi 1 zł
.

W przypadku uczęszczania do przedszkola
w tym samym czasie
więcej niż jednego dziecka z danej rodziny,
opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 50%.

Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z góry
do 08 dnia każdego miesiąca.


Opłata za  wyżywienie: 

2 posiłki ( śniadanie + obiad) – 3,75 zł -opłata dzienna

3 posiłki (śniadanie + obiad + podwieczorek) – 5,00 zł – opłata dzienna


Przedszkole pracuje od godz. 6.30 – 16.30.